Wie zijn we?

Akabe Twiest
Akabe Twiest is ongetwijfeld de coolste, gekste en enthousiastste scouts in Brugge en omstreken.
AKABE staat voor Anders KAn BEst, en deze slogan past ook volledig bij ons. Bij Akabe focussen we vooral op de talenten van elk: iedereen wil plezier beleven, iedereen wil vrienden maken, ravotten en spelen. We willen iedereen de kans bieden om op een speelse manier hun eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken en te verleggen om zo op te groeien naar meer zelfontplooiing.

In Akabe Twiest zijn kinderen en (jong)volwassen van 6 tot 35 jaar met een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek, ASS en/of ADHD meer dan welkom.
We kiezen er bewust voor om in 1 groep te werken, zodat we kunnen leren van en met elkaar. Met jong en oud(er) zijn we één grote vriendenbende die mekaar helpt in het ontdekken en ontplooien van de eigen en anderen hun talenten.

Jaarwerking
Om de 14 dagen hebben we activiteit op zaterdagnamiddag. We spelen het spel van scouting, met nadruk op inkleding en fantasie. We bieden uitdagende en scouteske activiteiten aan, aangepast aan het niveau van de leden, zoals sjorren, in tenten slapen, op kamp gaan, bosspelen, dansen en zingen, dagtochten, etc.
Na enkele probeeractiviteiten wordt er samen met de leiding besproken in welke mate het mogelijk is om deel te nemen aan de activiteiten.

Het hoogtepunt van het scoutsjaar is telkens weer het kamp. Net zoals andere jeugdbewegingen genieten we gedurende een week van de natuur, slapen op een matje/matras, zingen we gezellig rond het kampvuur… Elk jaar opnieuw is dit een onvergetelijke ervaring voor zowel de leden als de leiding!