Wie zijn we?

Akabe is zonder meer de coolste, gekste en enthousiastste scouts in Brugge en omstreken.
AKABE staat voor Anders Kan Best, en deze slogan past ook volledig bij ons. Bij Akabe bewijzen we dat iedereen een plek kan vinden in Scouting. Zonder vooroordelen, zonder te kijken naar zwaktes of verschillen. Akabe focust op dat wat in iedereen zit: Iedereen wil plezier beleven, ieder kind wil vrienden maken, ravotten en spelen. Ieder kind wil erbij horen en ieder kind wil feesten. We doen ook echt scouteske dingen zoals sjorren, in tenten slapen, …

Alle kinderen en jongeren tussen de 6 en de 35 jaar met een verstandelijke beperking, een gedragsproblematiek of ASS zijn meer dan welkom bij ons in Akabe! Eigenlijk is iedereen met een beperking welkom bij ons, in de mate van het mogelijke. Dit kan besproken worden met de leiding.